Navigeren:

24 oktober 2017

De eerstvolgende lezing is de première van de film

 

‘De Sint Petrus in Boxtel  – Basiliek met een kleurrijk verleden –

 

Een educatief project voor leerlingen bovenbouw basis – en onderbouw voortgezet onderwijs in Boxtel

 

 

 

Het educatief project ‘Petrusbasiliek in historisch perspectief’

Het project beoogt primair de (bouw)geschiedenis van een van de belangrijkste iconen van Boxtel op een aansprekende manier zichtbaar te maken voor de groep 8 tot 15 jarigen door middel van een bijzondere film als kern en een omlijstend en ondersteunend lessenpakket. Daarmee wil het project de belangstelling en het inzicht vergroten over het grote historische belang van de Petrusbasiliek voor de ontwikkeling van Boxtel in de loop der eeuwen. Daarnaast richt de film zich ook op iedereen die geïnteresseerd is in dit belangrijk Boxtels cultureel erfgoed. De digitale opzet maakt het project flexibel en toegankelijk voor bezoekers van informatiebronnen als websites van MUBO, bibliotheek, gemeente, kerk, heemkunde, VVV, Beleef Boxtel, H. Bloedstichting etc.

 

De werkgroep Visualisatie Canon van Boxtel

Een aantal enthousiaste  personen heeft het initiatief genomen om onderwerpen uit de Canon van Boxtel (te vinden in het Museum Boxtel – MUBO en de website van Heemkunde Boxtel) te visualiseren voor het onderwijs in Boxtel. Het idee komt voort uit het project over het Bloedmirakel ‘Het is een wonder’. In 2015 werd vervolgens een korte film gemaakt over de ‘Leenbrief van Boxtel uit 1356’, die duidelijk maakt hoe belangrijk die leenbrief voor Boxtel is geweest. Een geschiedenissteen in de bestrating van de Burgakker onderstreept het belang hiervan.   De werkgroep bestaat uit Pater Hans de Visser, Maarten Melis, Guus Bekooy, Hans van Liempt, Jos Vervoort, Freek Claasen en Christ van Eekelen.

 

De werkgroep hecht groot belang aan samenwerking met instellingen als Museum Boxtel, CultuurBox, Stichting Brede Scholen Boxtel, lokale scholen voor Basis- en Voortgezet onderwijs, Erfgoed Brabant, Heemkunde Boxtel en gemeente Boxtel. Erfgoed Brabant fungeert als kenniscentrum  erfgoededucatie in onze provincie. Het gaat onder meer om het peilen van de behoeften aan onderwerpen over het lokale erfgoed, verbreding van het draagvlak en het uitwisselen van kennis en ervaring. Bij de productie van de projecten wil de werkgroep zoveel mogelijk samenwerken met lokale makers en onderwerp deskundigen.

 

 

een vooruitblik

7 november: lezing over het archief van de zusters Clarissen door Geertrui van Synghel

28 november : lezing en  boekpresentatie  kunstschilder Jan Kruijsen door Frank van Doorn

 

 

 

 

eerdere  nieuwsbrieven

Lid worden

Lezing door Frans Kapteijns

Hans v Liempt vertelt over WOII

fbicon twiticon