De eerstvolgende lezing is 16 januari 2018

 

Het steenen huijs met gebinte, stal ende schuren

Historisch onderzoek naar boerderijen in Boxtel, Lennisheuvel en Liempde

 

door Wilbert Steenbakkers

Medio november verscheen het boek Het steenen huijs met gebinte, stal ende schuren – Historisch onderzoek naar boerderijen in Boxtel, Lennisheuvel en Liempde.

Dit boek beslaat ruim 300 pagina’s en staat vol met honderden foto’s, plaatjes en héél veel informatie. De auteur is Wilbert Steenbakkers, maar namens Heemkunde Boxtel heeft ook Hanneke van der Eerden veel historisch onderzoek verricht. In dit boek wordt een 27-tal bijzondere boerderijen en schuren in de gemeente Boxtel behandeld. Van deze 27 beschreven boerderijen en schuren staan er 11 op het grondgebied van Boxtel of Lennisheuvel. Bij de keuze is gelet op ouderdom, eerdere bouwactiviteiten en authenticiteit.

Sommige boerderijen zouden volgens de overlevering al in de 17e of 18e eeuw bestaan hebben. Tijdens het onderzoek naar de geschiedenis bleek soms dat overlevering en werkelijkheid niet altijd overeenkomen. Maar andersom is ook het geval: de basis van een boerderij bleek eeuwen ouder te zijn dan men dacht.

Voor sommige boerderijen is zogenaamde dendrochronologisch onderzoek uitgevoerd. Dit houdt in dat er met behulp van jaarringen in het gebint is gekeken hoe lang geleden de boom gekapt is, welke voor het gebint gebruikt is.

Ook is de bouwgeschiedenis van de boerderijen onderzocht. Vanaf 1832 is het kadaster beschikbaar, een schitterende bron voor deze gegevens. Daarom is de periode vanaf 1832 gemakkelijker te onderzoeken. In de periode daarvoor werden (ver)bouwingen niet of slechts sporadisch beschreven.

Van alle Boxtelse boerderijen zijn de eigenaren en bewoners bekend vanaf 1736. Maar voor meerdere boerderijen zijn ook  oudere gegevens bekend. Om het goed in de familie te houden is vererving van vader op (schoon)zoon eerder regel dan uitzondering. Hierdoor zijn enkele boerderijen al generaties lang in dezelfde familie.

Tijdens de lezing, die Wilbert geeft, komen de Boxtelse boerderijen aan bod. Hierbij wordt uitleg gegeven over het uitgevoerde onderzoek, de resultaten hiervan en bijzonderheden over de boerderijen of schuren. Ook zal er een aantal verrassende feiten aan bod komen. Er wordt ook materiaal vertoond dat niet in het boek is terechtgekomen. Tot slot zullen ook enkele bijzondere Liempdse boerderijen behandeld worden.

Het boek is te koop in de boekhandel maar ook via de website van de uitgever: Pictures Publishers.

 

 

een vooruitblik

20 februari 2018: lezing over de Beeldenstorm en de Raad van Beroerte door Sander Wassing

20 maart 2018: Jaarvergadering en uitreiking Heemkundepluim. Na de pauze een uitleg over de nieuwe website en beeldbank door Dik Bol en Christ van Eekelen

10 april 2018: lezing over stamboom- en familieonderzoek door Anton Neggers

25 september 2018: lezing over de Slag bij Waterloo door jhr. mr. Jan Pieter Six

23 oktober 2018: lezing over archeologie door Dik Bol

27 november 2018: lezing – onderwerp nog niet bekend

 

 

 

 

eerdere  nieuwsbrieven

Lid worden

Lezing door Frans Kapteijns

Hans v Liempt vertelt over WOII

fbicon twiticon