Canon van Boxtel
De start van MUBO is begonnen met het samenbrengen van bestaande collecties van de stichting Hendrik Verhees, de stichting Piet Dorenbosch, het Gilde Sint-Barbara & Sint-Joris en de devotionalia van Gaudete. De culturele en maatschappelijke visie was, om deze vier uiteenlopende collecties te integreren in één museum en er één verhaal van te schrijven.
Gaandeweg is deze visie doorontwikkeld naar het vertellen van de geschiedenis van Boxtel vanaf de Prehistorie tot en met de Moderne Tijd door middel van de Canon van Boxtel.
De vier eerder genoemde collecties maken hiervan inmiddels onderdeel uit.
De Canon van Boxtel bestaat inmiddels uit 49 vensters, waarmee de belangrijkste gebeurtenissen, personen, voorwerpen en kunstwerken in Boxtel in het MUBO aan bod komen. De vensters zijn geselecteerd in samenwerking met deskundigen van o.a. Heemkunde Boxtel. De 49 thema’s zijn verbeeld en verwoord in de vaste expositie van het MUBO, die is te zien op de eerste en tweede verdieping van het museum.

fbicon twiticon