Lid worden:

Stuur een E-mail naar de ledenadministratie/secretariaat: secretaris@heemkundeboxtel.nl

of door 20 euro over te maken op NL79 RABO 0128 7128 80, ten name van Heemkundekring Boxtel, onder vermelding van: “Nieuw lid”,  plus uw naam en adres.

Een andere mogelijkheid is aanmelden tijdens onze lezingen, bij de penningmeester of één van de andere bestuursleden.

Als lid van Heemkunde Boxtel kunt u deelnemen aan onze lezingen, excursies en ontvangt u automatisch onze Nieuwsbrieven en Nieuwsflitsen.

fbicon twiticon