Binnen de Heemkunde Boxtel zijn diverse werkgroepen actief:
Van diverse werkgroepen moeten we nog een tekst gaan maken….

* Fotodocumentatiegroep: het fotografisch vastleggen van het veranderende en verdwijnende Boxtel;

* Veldnamenwerkgroep: het registreren, verklaren en in kaart brengen van de Boxtelse toponiemen en veldnamen;

* Werkgroep Pierre Janssen: Het documenteren en fotograferen van het omvangrijke werk van de schilder;

* Werkgroep Jaarlijkse excursie;

* Werkgroep Archeologie: Klik hier voor meer info.

* Jury die voorstellen doet voor de jaarlijkse Heemkunde Pluim.

fbicon twiticon