Binnen Heemkunde Boxtel zijn diverse werkgroepen actief:

* Fotodocumentatiegroep: het fotografisch vastleggen van het veranderende en verdwijnende Boxtel;

* Veldnamenwerkgroep: het registreren, verklaren en in kaart brengen van de Boxtelse toponiemen en veldnamen;

* Werkgroep Pierre Janssen: Het documenteren en fotograferen van het omvangrijke werk van de schilder;

* Werkgroep Jaarlijkse excursie;

* Werkgroep Archeologie: Klik hier voor meer info.

* Jury die voorstellen doet voor de jaarlijkse Heemkunde Pluim. Klik hier voor meer info.

* Werkgroep Beeldbank Boxtel Klik hier voor meer info.

* Werkgroep Bidprentjes Klik hier voor meer info.

* Werkgroep Boekenbank Klik hier voor meer info.

* werkgroep Open Monumentendag

* Werkgroep Website www.heemkundeboxtel.nl

* Werkgroep Visualisatie Canon van Boxtel Klik hier voor meer info.

* Werkgroep WUBBB (werkgroep Uitvoering Bestemmingsplan Buitengebied Boxtel)

* Heemkamer ( open elke vrijdag van 10 tot 13 uur in de bibliotheek, Burgakker 4)

fbicon twiticon