Per juni 2019 bestaat het bestuur uit:

Voorzitter: Henk van Beers
E-mail: voorzitter@heemkundeboxtel.nl
Secretaris: Christ van Eekelen
De Houtbreker 23
5283 ME Boxtel
Tel: 0411-675818
E-mail: secretaris@heemkundeboxtel.nl
Penningmeester: Nellie van den Brandt – Boselie
Tel: 0411-678303
E-mail: penningmeester@heemkundeboxtel.nl
Bestuursleden: Gerard Buiks, Fons van Heesch en Harrie van den Berg
Rekeningnummer: NL79 RABO 0128 7128 80, t.n.v. Heemkundekring Boxtel

Webmaster: Dik Bol, webmaster@heemkundeboxtel.nl

fbicon twiticon