Tussen 1393 en 1811 werden grondaankopen, hypotheek-leningen en veel andere transacties opgeschreven door de schepenbank. Deze officiële teksten worden ook “Regesten” genoemd. Voor Boxtel zijn daar ruim 60 boeken vol van in het rijksarchief (BHIC) beschikbaar. Toegang 392, inventarisnummers 51 tm 115.

De heemkundekring heeft scans gemaakt van deze boeken. De scans zijn digitaal beschikbaar op de site www.vpnd.nl. Ze staan of komen ook bij het BHIC op de website.

Jan Toirkens was zo vriendelijk om alle regesten om te zetten naar een PDF-bestand (transcripties). Nu kunnen ook mensen zonder kennis van oud-schrift alles lezen. We danken Jan bijzonder voor zijn enorme bijdrage aan het leesbaar maken van deze akten!!
De transscripties door Jan zijn beschikbaar op 3 plaatsen op het internet: www.heemkundeboxtel.nl , www.bhic.nl , www.vpnd.nl .
De boeken bevatten regesten van diverse datums. De chronologie loopt nogal eens door elkaar. Zoals uit onderstaande lijst blijkt. Een deel van de transscripties beschrijft de complete akten. Bij andere boeken heeft Jan zich beperkt tot een index van de namen.
Hieronder het inventarisnummer met daarachter de “Datum van” en “Datum tot”.
50 1597 tm 1690
51 1571 tm 1691
52 1619 tm 1733 index
53 1393-1400
54 1416-1417
55 1468-1481
56 1482-1493
57 1494-1504
58 1503-1505 index
59 1505-1512 index
60 22 jan 1513 tot 20 juni 1521 index
61 1527-1537 index
62 1539 1542 index
63 1544-1547 index
64 1547 1550 index
65 1550 1554 index
66 1554 1557 index
67 1557 1558 index
68 1559 1562 index
69 1563 zie ook inv 107
70 1564 1567 index
71 1572
72 1577 1580 index
73 1580 1581 index
74 1581 1588 index
75 14 jan 1591 tm 27 maart 1596 index
76 1596 1602 index
77 1611 1612 index
79 1616 1617 index
81 17 jan 1620 tm 20 okt 1621 index
83 22apr1622 tm 22mrt1623 index
85 13 mrt 1624 2jul1625 index
87 2jan1627tm21jan1628 index
89 17 jun1628 tm 22 okt 1628 index
91 17juni 1628 tm 17 nov 1629
93 22 ap 1630 tm 18 mrt 1631
95 3 jun 1641 tm 23 dec 1645
97 mei1649 tm mrt1651 index
99 1665-1662
101 1667-1669 index
103 1671 1672 index
105 1678-1680 index
107 9 feb 1563 29 mrt 1563
112 10 jan 1687 tm 31 dec 1694 index
114 3 apr 1708 tm 28 okt 1718 index

fbicon twiticon