Bonnebladen ook wel stafkaarten genoemd.

Hieronder staan een aantal linkjes waarmee u historische bonnebladen kan downloaden. Die oude kaarten zijn alleen zichtbaar als u op uw computer “Google Earth Pro” hebt geïnstalleerd. Het programma is gratis en te downloaden op https://www.google.com/intl/nl/earth/desktop
Om te weten welke kaartnummers U nodig hebt, kan U het beste via Google Earth eerst de overzichtskaart bekijken.
In onderstaande lijst kunt U, door te klikken op de bestanden, alle kaarten één voor één downloaden, en vervolgens openen in Google Earth. Als U vervolgens in Google Earth de kaarten opslaat in “Mijn Plaatsen”, dan zijn ze permanent vastgelegd op Uw PC. U kant dan bijvoorbeeld ook meerdere overlays tegelijkertijd openen !
Om een kaart doorzichtiger te maken selecteert u de gewenste kaart (zie rode 1 op de schermafdruk hierboven).
Klik op het doorzichtigheids knopje (zie 2) en schuif daarna het schuifje bij 3 naar links.

Op de site van provincie Noord Brabant stonden alle Bonnekaarten die in 1868, 1900 en 1928 werden uitgegeven. Helaas zijn die nu niet meer beschikbaar op de provinciale site. Het kadaster levert nu wel https://www.topotijdreis.nl/ waarop de meeste Bonnebladen zichtbaar zijn.
Bij de 1915 kaart van 628, werd de op een na hoogste resolutie gebruikt. Daar werd later één stukje met hoge resolutie ingeplakt(=centrum van dorp Boxtel). In de set kaarten van 627 Oisterwijk zijn die met uitgiftejaren 1900 en 1912 nagenoeg gelijk. Idem bij de noordelijke en zuidelijke kaart paren. Nagenoeg identieke kaarten hebben we niet opgenomen op onze website.
Achter de jaartallen van de kaarten zit een complex verhaal: van de kaarten die rond 1915 zijn uitgegeven bestaat ook een papieren boek. In dit boek (bibliotheek Boxtel, uitgever Robas) staat een aanhangsel met meer over de datums van elke kaart. Om te weten wat er wel/niet op een kaart voorkomt is de Herzieningsdatum het belangrijkste.
Helaas hanteert de provincie nou juist de Uitgiftedatum als hoofdkenmerk. In onderstaande tabel staan de beide datums naast elkaar voor elke kaart.

Op onderstaande Bonnebladen komen de volgende afkortingen voor:
Br Brug
Dr Duiker
HW Handwijzer
MPN0 Mijlpaalnummer
Sl Sluis
W.M. Watermolen

Bonnebladen

Index: Bonnekaarten overzicht jaartallen2_versie_01.kmz
Bonnekaart 607 Vught 1870 deelkaart_versie_01.kmz
Bonnekaart 607 Vught 1924 deelkaart _versie_01.kmz
Bonnekaart 608 St Mgestel 1868 deelkaart _versie_01.kmz
Bonnekaart 608 St Mgestel 1928 deelkaart _versie_01.kmz
Bonnekaart 627 Oisterwijk 1868_versie_01.kmz
Bonnekaart 627 Oisterwijk 1900 _versie_01.kmz
Bonnekaart 627 Oisterwijk 1912_versie_01.kmz
Bonnekaart 627 Oisterwijk 1926_versie_01.kmz
Bonnekaart 628 Boxtel U1868_versie_01.kmz
Bonnekaart 628 Boxtel U1900_versie_01.kmz
Bonnekaart 628 Boxtel U1915 _versie_01.kmz
Bonnekaart 628 Boxtel U1928_versie_01.kmz
Bonnekaart 647 Oirschot 1900 deelkaart_versie_01.kmz
Bonnekaart 647 Oirschot 1930 deelkaart_versie_01.kmz
Bonnekaart 648 Best 1900 deelkaart_versie_01.kmz
Bonnekaart 648 Best 1928 deelkaart_versie_01.kmz

Burgerkaart 1838

Kaart 1838_versie_01.kmz

Militaire kaart 1837

1837 hoge res_versie_01.kmz

fbicon twiticon