Er zijn veel kloosterorden die zich vestigden in Boxtel. Tot 1872 was er in de ommuurde stad ‘s-Hertogenbosch geen ruimte om nieuwe kloosters te bouwen. Veel ordes kozen daarom voor Boxtel als vestigingsplaats.
In de beelbankboxtel.nl zijn veel fotos van elke orde te vinden.
In 1938 schreef H.Hendriks al een overzicht van de toen aanwezige ordes.
De Boxtelse Gerard van Schijndel deed zijn best om een nieuwe orde op te richten.

Hieronder de ordes die in Boxtel gevestigd waren/zijn in alfabetische volgorde:

fbicon twiticon