Huisnummers

De nummering van huizen veranderde op 31 dec 1929 ingrijpend.
Voor 1930 hadden de huizen een nummer binnen de wijk. Na 1929werden het nummers binnen de straat. De hernummering van eind 1929 liep in het buitengebied nog iets ingewikkelder maar daarover straks meer.
In de bebouwde kom was de nummering vanaf 1930 erg stabiel. Op een enkele uitzondering na.
Maar vóór 1930 werden alle huizen telkens bij de start van een nieuw decennium hernummerd.
Aan het begin van elk decennium werd ook een volkstelling gehouden. In 1833, 1840 en 1850 zijn de huizenregistratie momentopnamen. Daarna werden wijzigingen binnen het decennium ook genoteerd. Van 1840 tot en met 1929 werd elke tien jaar hernummerd, met uitzondering van 1870.
Hernummeren had te maken met nieuwe en afgebroken huizen. Als er naast huis 45 in een wijk een huis bijgebouwd werd, kreeg dat nieuwe huis 45a als nummer. Aan het eind van het decennium kreeg het nieuwe huis dan nummer 46, of nog drie hoger als er tussen 1 en 45 nog drie andere huizen bijgebouwd waren.
Er waren een zevental wijkletters. De betekenis van de letters wijzigde nogal eens. Zo was Breukelen in 1833 bekend als wijk H. In 1876 werd het wijk D en later werd het wijk B.
Vóór 1930 was de volgorde waarin de huisnummers uitgegeven werden, meestal langs de ene straatkant lopend, met een bepaald startpunt (wijk A begon bij Villa Nimrod). Bij het kruispunt van Kruisstraat en Rechterstraat, liepen de nummers rechtsaf, Zwaansebrug over, Molenstraat in. Aan het eind van de Molenstraat oversteken en weer terug, Stationsstraat in, etc etc.

Buitengebied

In 1930 werd in het toenmalige buitengebied verzuimd om elke straat een naam en nummers te geven. De tegenwoordige nummering per straat werd op veel datums vanaf 1945 ingevoerd. In 1984 waren pas alle huizen van het buitengebied per straat genummerd. Omdat Lennisheuvel, Roond, Tongeren etc zowel een straatnaam als een gehuchtnaam zijn, is vaak lastig te zien of een huisnummer voor of na de overgang naar starten gemaakt is. We zijn nog op zoek naar een goede administratie waaruit die hernummeringen blijken. Maar Wilbert Steenbakkers is een goed eind op weg. Binnen de gemeente is veel kennis over hernummeringen zoekgeraakt. Dik Bol probeert een huizenmatrix te maken waarin de verschillende nummers per huis opgezocht kunnen worden.

Bronnen

In het archief (=BHIC) hebben we grofweg van elk decennium twee registers: Bevolkingsregisters en Huizenregisters. In het bevolkingsregister staan alle gezinsleden. De gezinnen die aan het begin van het decennium in de Boxtel woonden staan op volgorde van de achternaam van het gezinshoofd.
Mensen die na de start van het decennium binnenkwamen worden daarna chronologisch vermeld bij de juiste eerste letter.
Ook nieuwe gezinnen die ontstaan door huwelijk staan bij deze nieuwkomers.

Naast het bevolkingsregister is er ook voor (bijna) elk decennium een huizenregister. Het huisnummer staat in de linkerkolom. Met een rood of blauw potlood staat het nieuwe nummer er achter/boven geschreven. Helaas ontbreken die nieuwe nummers in de huizenregisters in 1909 en ontbreekt het huizenregister van 1910-1927 helemaal. Maar in de bevolkingsregisters zien we die hernummering in 1910 en 1920 gelukkig wel.

Na 1876 kunnen we zowel op huisvolgorde als op naamsvolgorde zoeken.
Maar daarvoor is er geen of slechts één register beschikbaar.
In onderstaande noem ik alle registers die op huisvolgorde staan huizenregisters. En alle registers die op volgorde van de naam van het gezinshoofd staan bevolkingsregisters.

Huizenregisters

In huizenregister staan alleen de hoofdbewoners, voor de andere gezinsleden moet u naar het bevolkingsregister. De pagina van het bevolkingsregister staat vermeld in het huizenregister. Uitzondering hierop zijn de huizenregisters van 1840 en 1850-1860, daarin  staan wel alle gezinsleden.

Vóór 1850 zijn de registers moment opnames en werden ze niet een decennium lang gemuteerd.
Uit 1833 is een register van gezinshoofden die soldaten en paarden ingekwartierd hadden.
1811 tm 1821 zijn er registers met eigenaar en hoofdbewoner naast elkaar.

Bevolkingsregisters

De volgorde van namen in het bevolkingsregister is pas vanaf 1922 netjes alfabetisch. Voor 1922 is iedereen wel genoteerd in een blok met de juiste eerste letter van de achternaam. Maar gezinnen die in de loop van het decennium in Boxtel binnenkwamen staan in volgorde van binnenkomst. Dus bijvoorbeeld staat dan eerst “Zuurland” en daarna “van der Zande”. Ook staat een weduwe met haar gezin steeds vermeld onder de naam van de man.

1825 is er alleen voor wijk A(Boxtel-Binnen) een bevolkingsregister.

Na 1937 zijn er kaarten per persoon gemaakt voor de hele bevolking. Pas twee jaar na iemands overlijden zijn deze kaarten (tegen betaling) opvraagbaar bij het C.B.G. (Centraal Bureau voor de Genealogie) in Den Haag.

Scans en dergelijke van de registers

Jaar Volgorde Volgorde BHIC Toegang 1792 BHIC Papieren klapper Hyperlink naar scans Computer Transcriptie
1810 241 Bhic 241 Zoekindex BHIC
1811tm1821 hoofdbewoner en eigenaar HUISnr NAAM 1519 Bhic 1519 pdf
1825 alle gezinsleden, maar alleen Boxtel-Binnen NAAM 243 tm245 243 Gareneind Zwaanschestr, Kruisstraat en Burgakker

Zoekindex BHIC
1829 alleen hoofdbewoner NAAM 246 246 Zoekindex BHIC
1831 HUISnr 247 247<
1833 hoofdbewoner en ingekwartierde soldaten HUISnr 248 Klik HIER pdf
1840 Alle gezinsleden HUISnr 249 Alle wijken Voor paginanummers per wijk zie rechterkolom. Pagina nummers per wijk
1850-1859 Alle gezinsleden HUISnr naam via de index
250 wijk Ai
251 wijk Aii
252 wijk B
253 wijk C
254 wijk D
255 aanv
Zwarte klapper 1810-1860
1860-1880 alle gezinsleden NAAM 256 tm 263 letter L na letter Z Zwarte klapper boven op de kast 1860-1880 Alleen AB Zoekindex BHIC
1876-1879 hoofdbewoner HUISnr 908 scans hier
1880-1888 hoofdbewoner HUISnr 909 scans hier
1881-1901 alle gezinsleden NAAM 269 tm 277
Rode klapper per boek bij BHIC bovenop de kast
Zoekindex BHIC
1889-1898 hoofdbewoner HUISnr 910 scans hier
1900-1909 hoofdbewoner HUISnr 911 scans hier
1902-1911 alle gezinsleden NAAM
278 AB 34
279 CF 35
280 GJ 36
281 KL 37
282 MP 38
283 QS 39
284 TV 40
285 WZ inr 41
Rode klapper
BHIC bovenop de kast
34-41 samengevoegd
ook meisjesnamen
Letters AtmQ
Letters RtmZ
Tehuizen
Zoekindex BHIC
1912-1922 Alle gezinsleden NAAM
286 AB 42
287 CF 43
288 GJ 44
289 KL 45
290 MP 46
291 QS 47
292 TV 48
293 WZ inr 49
294 aanv 50
51??
Zwarte klappers per boek bij BHIC, bovenop de kast
294 aanv 50
51??
Zoekindex BHIC
1922-1937 Gezinskaarten NAAM
295 tm 324
978 alleenst AF
Nog niet gescand:
979 alleenst GK
980 alleenst LR
981 alleenst SZ
982 tehuizen
983 tehuizen
984 tehuizen
De voor-en achterkant van deze kaarten zijn samen één afbeelding !
Klik Aa tm Erp;
Klik Erp, tm Koopal;
Klik Koopmans tm Remund
Klik Remunt tm Verwijmeren
Klik Vilé tm Zijlemans
Klik 978 alleenstaanden AF
Zoekindex BHIC
1927-1929 hoofdbewoner HUISnr 912 scans hier
1930-1939 hoofdbewoner HUISnr 913 scans hier
1937-okt1994 Persoonskaarten opvraagbaar bij CBG kopie bestellen
1964 Adresboekje HUISnr NAAM pdf hier
1970 Adresboekje NAAM pdf hier

Huwelijken in Boxtel en Liempde van 1822 tot en met 1922

Ingekomen en vertrokken personen via het BHIC. Opent in apart tabblad. De ingekomen en vertrokken personen staan onderin de lijst. Deze registratie is soms niet volledig bijgehouden door de dienstdoende ambtenaar.

Telefoonboeken van 1906 tm 1950.

Doopregister St-Petruskerk 1916-1923 . (geduld: betreft een groot bestand 15 MB)

uitvaartenboek St-Petruskerk 1901-1921 Bron: BHIC (geduld: betreft een groot bestand 54 MB)

uitvaartenboek St-Petruskerk 1925-1953 (geduld: betreft een groot bestand 36 MB)

Nog veel meer Doop trouw en begraaf boeken Kies “Dopen, trouwen en begraven” en kies “Boxtel”

fbicon twiticon