Eigendoms-registers vanaf 1832

Vanaf 1832 werd in heel Nederland elk eigendom nauwkeurig beschreven. De grondstukken heten percelen.
Voor elke eigenaar werd een artikel in een groot boek gemaakt. Dat boek heet legger in kadaster-jargon.
Als een man stierf maakte men vrijwel nooit een nieuw artikel, maar werd in de kop van het artikel zijn naam doorgehaald en de naam van zijn weduwe of kinderen vermeld. Binnen elk artikel staan regels, elke regel bevat een perceel. Van elk perceel werd locatie, oppervlakte en belastbare bedrag bij gehouden.
De kadastrale leggers, hulpkaarten, veldwerk-kaartjes zijn een schitterende bron, waaruit veel terug gelezen kan worden.

De dienst van het kadaster heeft (bijna) alles op internet beschikbaar gemaakt. U hebt echter een inlogkode nodig, En die wordt aan particulieren niet verstrekt/verkocht. Wel kan iedereen gratis inloggen door naar de studiezaal van het BHIC te gaan. Elke verkoop werd door een notaris in akte vastgelegd. Een uitreksel van die akte kunnen we vaak ook nalezen. Die moeten opgevraagd worden uit de kelder van het BHIC (meestal binnen 15 minuten). Het nummer van het inventarisnummer van dit hulpregister 4 staat in de vijfde kolom van de artikel-legger. Binnen BHIC is het toegangsnummer waarin de Boxtelse hulpregisters staan: 537.

Eén belangrijk register is niet via de kadaster-viewer te zien. Dat zijn de boeken waarin per naam staat welke artikelen deze persoon in eigendom gehad heeft. Voor Boxtel staan scans van deze boeken met namen hieronder:
. Naam naar artikel 1832
. Naam naar artikel 1833-1927
. Naam naar artikel 1928-1960

Overzichtskaarten

Via de kadaster-viewer kunnen geen overzichtskaarten ingezien worden. Er bestaan overzichtskaarten van 1832 (Oorspronkelijk Aanwijzende Tabel), van 1875 en van 1886. In Eindhoven zijn de Boxtelse kaarten van 1832 en 1886 gemaakt. Een kopie van alle registers werd in elke gemeente bijgehouden. Gemeente Boxtel vervaardigde de kaart van 1875. De 1832 kaart is te zien op deze website, de 1875 en 1886 versies zijn niet als scan beschikbaar. Ze zijn wel op papier te zien in het BHIC.
De kadastrale overzichtskaart van vandaag is te vinden in de pdok-viewer. Zoom in naar uw locatie en vink in de linkerkolom het velde “percelen” aan binnen de “Kadastrale kaart”. Aanvinken van “Annotatie” toont de huisnummer ook op de kaart.

Perceelskaarten

Het kadaster maakte van elke splitsing en elke andere vormverandering van een perceel een “Hulpkaartje”. Daarop staan dan één of een paar percelen. Bij het BHIC kunt u die inzien via de archiefviewer van het kadaster. Vaak is de hulpkaart al erg detailrijk, maar soms is ook de opmeting in het veld bewaard. Die heet “Veldwerk”en is ook met de archiefviewer gratis in te zien.

fbicon twiticon