Notitieblok door Piet Dorenbosch
achterzijde J03 St Petruskerk
verzocht tot polychromeren (140,-)
Brief dd 21 mei 1897… dat door eene Parochiane wordt aangeboden een gepolychromeerd beeld van H. Leonardus van Vechel(f 200,-) aankoop voetstuk en baldakijn (ca f 70,-)
idem 3 Dec 1900 …dat door den Heer Adrianus Kordewinders kerkmeester wordt aangeboden…
2e eene gift van f 2.000,- aan de kerk met bestemming voor een Tabernakel op het eventueel te plaatsen nieuw Hoogaltaar in de parochiekerk van H.Petrus.
Als voor 20 october 1900 … voor vernieuwing der verpachte banken welke bijna versleten zijn… dat de aanstaande scheiding der parochie eene geschikte gelegenheid schijnt …
… de banken in de middengang, thans bevattende 210 plaatsen te vervangen door ruimere , doch minder in getral, met 166 plaatsen….
Brief dd 26 sept 1900
door gezusters Maria en Maria-Anna van de Sande
2e dat daaruit voor de kerk van St Petrus zal gemaakt worden een beeld van H.Michael, ter waarde van ca f 250,-
idem 26 maart 1903
….door eene Parochiane wordt aangeboden een rijk gepolychromeerd beeld van H. Theresia (ca f 250,-)
idem 10 augustus 1910 van deken van Gennip Fundatie door wijlen Mevr de weduwe Jacobus Karel van der Linden-Voerman f 23.500,- (onder aftrek van kosten) voor een goed deel…. te besteden aan een nieuw groot altaar in onze parochie kerk eventueel daar te stellen (f10.000,- werd hiervoor in de kerk kas gestort)

fbicon twiticon