De Kartuizers woonden van 1465 tot 1467 in Olland (tussen het huidige Boxtel en St Oedenrode). De kloosterlingen werkten zelf niet, ze waren eigenaar van veel boerderijen. Die boeren moesten zorgen voor het voedsel van de kloosterlingen. De kloosterlingen zorgden ervoor dat kennis over betere landbouw methoden bij hun boeren kwam. Zo werden veel kartuizer boerderijen welvarend en groot. In Boxtel lagen twee Kartuizer boerderij aan de tegenwoordige Goorstraat. Ook in Selissen lag een boerderij van de Kartuizers. Na het vertrek uit Olland, verplaatste het klooster zich meermalen, maar bleven de drie Boxtelse boerderijen tot 1659 eigendom van de Kartuizers.
In 2004 schreef Piet Coenen een tekst met als titel “Kartuizers in het land van de Dommel, Hun lotgevallen van 1465 tot 1659 en de verblijven in Boxtel”.
In 2012 schreef Jan Sanders een veel dikker boek met dezelfde titel. ISBN 9789073187788.
En in 2016 schreef Ger van de Oetelaar het boek: “Kartuizerhoeven op Kleinder Liempde in Boxtel en de roeping van de Kartuizers Peijnenburg en Pijnenburg. ISBN 9789073187955
Naar de website over kartuizers in het land van de Dommel.

fbicon twiticon