Tijdens de Franse revolutie van 1889 zijn de Witte paters gevlucht uit Frankrijk. Een paar jaar hebben ze in Haaren verbleven. In 1892 kwam hun kloostergebouw in Boxtel gereed. Het klooster kreeg de naam Sint Charles. Die naam verwijst naar de Charles de Lavigery die de orde oprichtte in 1868. De paters waren vooral actief als missionaris in Afrika. Op het klooster werden de novicen (nieuwelingen) opgeleid. Omdat het klooster nogal ver van het treinstation af lag, werd gezorgd dat er in Esch ook een station kwam.
In 1917 namen de paters ook een procure in gebruik in de Burgakker.
In 1987 moest het klooster St Charles wijken voor de verbreding van de snelweg.
De laatste vier paters verlieten in 2002 Boxtel.
Ook de “Zusters Missionarissen van Onze Lieve Vrouw van Afrika” kortweg “de Witte Zusters” kwamen naar Brabant en openden een opleidingshuis in 1896 genaamd Sancta Monica in Esch.
Zie www.wittezusters.nl

Literatuur m.b.t. de Witte Paters en Witte Zusters
>Gedenkboek Witte Paters 1898 24 oktober 1989, Honderd jaar Witte Paters in Nederland, een gezamenlijke uitgave van De Schakel en Kontaktbrief
>Heidt, A.M: Catholica van stichting catholica 1968, informatiebron voor het katholieke leven (encyclopedie) Het stukje over de Witte Paters/Witte Zusters is samengesteld door Jos Planken Witte Pater te Boxtel en Zr. Gerardine Jeunink. Provinciaal Witte Zusters te Boxtel.
>Provincialaat Witte Paters: Maandblad der Witte paters, Julinummer 1950 over Lavigerie met als titel Witte Velden Witte Maaiers, drukkerij Tielen te Boxtel
>Archief Witte Paters Bevindt zich in het klooster van de WP te Dongen
>Provincialaat Witte Zusters en Witte Paters: ‘Mensen ontmoeten zoals ze zijn’, uitgegeven in 1992 ter gelegenheid van de honderdste sterfdag van Charles kardinaal Lavigerie
>Gerard Kapteyns W.P. Jubileumuitgave‘Markant Punt’ Het verhaal van st.Charles en zijn bewoners 1892-1986
>Marie Heintz en Etienne Renaud Document, Lavigerie 1825-1892 (engelstalig)
>Dragers van hoop. Een leven lang missie, 150 jaar Missiezustters van Onze Lieve Vrouw van Afrika. Uitgave 2018

fbicon twiticon