In 1855 liet deken Wilmer het St.‐Annagesticht bouwen, later meer bekend als het liefdehuis
Duinendaal. Architect was Goyaarts uit Tilburg. Korte tijd later kon het door een legaat van de dames Ten Brink worden uitgebreid met een gast‐ of verpleeghuis. Ouden van dagen en arme zieke vrouwen werden er verpleegd door de zusters van de congregatie van de Zusters van Liefde uit de Choorstraat in Den Bosch. Zeven jaar later vertrokken deze zusters al weer uit Boxtel, omdat ze geen mannen mochten verplegen. Het wassen en verzorgen van mannen was in strijd met de leefregel van deze zusters.
Hun taak werd in 1862 overgenomen door de zusters van J.M.J. (Jezus, Maria en Jozeph) Tot 1972 bleef het klooster op Duinendaal. Daarna werden veel bejaarde JMJ zusters opgenomen in Molenwiede. En in een vijftal woonhuizen verspreid over het dorp gingen de jongere zusters wonen.

Literatuur over de Zusters van de Choorstraat
Eijt, M.A Religieuze vrouwen: bruid, moeder, zuster: geschiedenis van twee Nederlandse
zustercongregaties, 1820-1940 Hilversum/Nijmegen, Uitgeverij
Verloren/Katholiek Studiecentrum, 1995. 456 p. ISBN 90-6550-520-2. (één van de
beschreven congregaties is die van de Zusters van de Choorstraat)

Literatuur over de Zusters van JMJ
Mathias Wolff ‘De geest die ons beweegt, de spiritualiteit van de Zusters van Jezus, Maria en
Jozef’, Samengesteld en vertaald door Louise van Laarhoven en Laetitia Aarnink.
Titus Brandsma Instituut/Valkhof Pers, Nijmegen, 1997
Dienstbaar en gedreven, religieuze communiteiten in Boxtel en Liempde, 2006 door Hans Pel
Zusters JMJ in Boxtel 150 jr 2012 Theodoor van Leeuwen.

fbicon twiticon